Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Thesis work - Examensarbete 2019
 
Swedish
   

Examensarbete 30 poäng, under perioden ~Q1-Q2 2019

Utveckla mjukvara för trådlös positionssensor- och kommunikations lösningar för idrott och vård med produktspecifika krav.

Sweden Connectivity AB i Kista (ingenjörer från tidigare Ericsson- och Siemens Mikroelektronik) se http://swedenconnectivity.com. Vi gör mjuk- och radio design samt levererar mjukvara för chip-set för trådlös kommunikation för tex 3/4G, Bluetooth/BLE, AGPS, WiFi, NFC till bl.a mobila system. Genom korthållsradio länkar kommunicerar dagens mobiltelefoner, paddor, laptop, medicinsk- och industriell utrustning etc ad hoc på ett interaktivt sätt – vi förverkligar ”Internet of Things” (IoT).

Fler och fler applikationer använder trådlös teknologi - det är trenden av idag. Sweden Connectivity AB och flera andra företag fokuserar på trådlös kommunikation/applikationer samt IT säkerhet som en av de viktigaste områdena för att utveckla och uppgradera vård/hem/hotell samt industri med nya säkra användarvänliga datahanteringssystem.

Examensarbetet bygger på företagsspecifik mjukvara och hårdvara samt verktyg för olika system och att vidareutveckla IoT system. Till största delen är det att utveckla server/DB samt web applikation på nätverkssidan under Linux. Vi värderar kunskaper inom Backend (Java EE), Frontend (JSP, JSF, CSS, HTML, C, http/https, Databaser, Spring, Angular Jenkins, SVN, gcc, Eclipse. Vidare är C-programmering och App kunnande inom Android och iOS av intresse. Attityd och noggrannhet slår dock det mesta.

Målet med examensarbetet är att;

  • Utveckla specifikation och mjukvara för end-to- end funktionalitet som beslutas i början av projektet
  • Använda och vidareutveckla server/DB samt web applikation samt mjukvara för systemlösningen
  • Testa, använda och föreslå vidare funktionella förbättringar

Du/ni ska vara M.Sc. (t.ex Teknisk fysik. Systemteknik...) student eller motsvarande, med ett starkt intresse för systemingenjörsuppgifter och programmering av server/DB eller embedded och smarta mobiler.

Ansökningar, CV, kursbetyg och referenser till:

Henrik Arfwedson

eller
Markus Burvall

Procedur: CV:s och kursbetyg tillgängligt under dec 2018 / jan 2019 med uttagning till F2F möte under denna period och beslut om fortsättningen jan 2019.

Tidigare examensarbeten:

  • Bluetooth High speed system development and evaluation
   
Updated: 2018-10-10
     
We use cookies, our own and third part to collect visitor statistics.
To accept cookies and remove this text from all pages on this domain click the button below.