Sweden Connectivity logoSweden Connectivity text logo

Reliable solutions for connectivity products
 
 
Open position - Software engineer
 
Swedish
   

Teoretisk utbildning
Civilingenjör eller motsvarande inom elektronik/datasystem

Yrkeserfarenhet
Du har fem till sju års erfarenhet av SW design/arkitektur och applikationssupport till kunder internationellt. Vidare förväntas du ha mycket god erfarenhet av olika språk/kompilatorer/designmiljöer och deltagit i arbete med andra företag som design-in stöd eller applikationsingenjör.

  • ARM development tools
  • Bluetooth, GPS eller WLAN kunnande
  • Linux och andra operativsystem
  • C och Java
  • Databashantering - MySQL

I arbetet ingår att utveckla kundspecifik mjukvara för utveckling/evaluering av embedded och host-system för Bluetooth, WLAN och AGPS applikationer som säkrar funktionalitet, stabilitet och co-existens med andra trådlösa standards. Arbetet kommer att utföras både i interna projekt och direkt på plats hos kunder.

Personliga egenskaper
Du är en öppen och utåtriktad med bra språkkunskaper med ett väl utvecklat kundperspektiv.

Övriga önskemål
Du ska kunna resa i arbetet internationellt.

Frågor och ansökan skickas till:

CEO Henrik Arfwedson
Email:
Phone: +46 70 396 63 90

Address:
Sweden Connectivity AB
Torshamnsgatan 39, elevator B, floor 9
SE-164 40 Kista
Sweden

   
Updated: 2019-01-09
     
We use cookies, our own and third part to collect visitor statistics.
To accept cookies and remove this text from all pages on this domain click the button below.